Është themeluar Ansambli i valleve dhe këngëve popullore shqipe

Filluan aktivitetet për futjen në përdorim të kartelës “Karposhi im”

Përmendorja e Nënë Terezës në sheshin e Shkupit ende është duke u ndërtuar

Teatri dhe Biblioteka në Tetovë, mbeten vetëm një premtim

Ka skaduar afati i rikonstruimit të Teatrit Kombëtar Shqiptar- Shkup

Nuk u përfundua ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Mateç

Përkundër premtimeve se do të jetë gati më 2014-tën, puna për Sheshin Skendërbeu në Shkup ka ngecur

Kisella Voda me shtëpi të re të kulturës

Restaurohet kulla e Zllatkos në Kratovë

Teatri i Velesit në vend të 10,5 milion eurove ka kushtuar 12 milion euro

Rindërtohet tërësisht Hamami i vjetër në Tetovë

As gjurmë as zë për Shtëpinë e Kulturës në Taftalixhe 2

VMRO-DPMNE: Sanim dhe renovim i bibliotekës në Kriva Pallankë

Me sanimin dhe renovimin e bibliotekës do të përmirësohen jo vetëm kushtet për punë, por do të sigurohen edhe kushte përkatëse për mbrojtjen e fondit të librave që e posedon biblioteka në Kriva Pallankë. Buxheti: 250.000 denarë. Bartës: Qendra për kulturë – Kriva Pallankë. [Afati: 2012] Arsyetimi: Sipas informatave nga mediumet, si dhe nga “Llogaridhënia për punën e Qeverisë që udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja dhe partnerët e saj të koalicionit 2011-2012”, faqja 183, biblioteka e qytetit në Kriva Pallankë është sanuar…

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i teatrit në Veles

VMRO-DPMNE: Formimi i bibliotekës për të verbërit

VMRO-DPMNE: “Teatri i vjetër”

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i Muzeut arkeologjik

BDI: Revitalizimi i Çarshisë së Vjetër të Shkupit