Një herë në muaj udhëtimi me tren pa pagesë për pensionistët

Hekurudha e Manastir – Kremenica arrin deri te kilometri i parë

Rinovohet stacioni hekurudhor në Shkup

VMRO – DPMNE: Rikonstruimi i hekurudhës Nogaevci – Gradsko – Negotinë

Ky aksion është pjesë e projektit për rikonstruim të tre pjesëve të hekurudhës së Korridorit 10 me mjete financiare të siguruara nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Realizimi i këtij projekti ka për qëllim  rritjen e nivelit të sigurisë, si dhe rritjen e shpejtësisë së lëvizjes së trenave deri në 120 km/h në pjesën e hekurudhës me një gjatësi prej 30 km. Buxheti:   9.400.000 euro [Afati: viti 2014]     Arsyetim: Rikonstruimi i hekurudhës Nogaevci – Negotinë filloi më 27…

VMRO-DPMNE: Riparim i hekurudhës së Korridorit 10 në gjatësi prej 54 km

VMRO-DPMNE: Blerja e vagonëve të ri/të reparuar për transport të mallrave

VMRO-DPMNE: Pjesa e hekurudhës Manastir – Kamenicë

VMRO-DPMNE: Rekonstruksion i stacioneve hekurudhore përgjatë Koridorit 10

VMRO-DPMNE: Lidhje hekurudhore e Maqedonisë me Bullgarinë

VMRO-DPMNE: Pjesa e hekurudhës Kumanovë – Beljakovc

VMRO-DPMNE: Lidhje hekurudhore e Maqedonisë me Shqipërinë

VMRO-DPMNE: Hekurudhë deri në Kavadar

VMRO-DPMNE: Rekonstruksion i stacionit hekurudhor në Shkup