Llatas: Nëse dikush do t’i kërcënohej Barak Obamas, a do „zhdukej nga faqja e dheut“?

Јakimovski: Zaevi tha se Mijallkovi dhe Gruevski nuk janë përgjuar, por ne po i dëgjojmë çdo ditë

  Kryetari i GROM-it dhe kryetar i komunës Karposh, Stevçe Jakimovski, në intervistë për 24Vesti deklaroi: Zoran Zaevi thotë se vetëm Mijallkovi dhe Gruevski nuk janë përgjuar, por ne çdo ditë po dëgjojmë regjistrime ku aktorë janë ata të dy. [Меdie: 24Vesti, 24Analiza, Data: 6 mars 2015] Stevçe Jakimovski, kryetar i komunës Karposh, për 24Vesti. Foto: video klip skrinshot   Arsyetim: Kjo deklaratë nuk është e vërtetë sepse lideri i LSDM-së, Zoran Zaev tha qartë se të gjitha dokumentet tregojnë…

Shvërgovski: Prokuroria është organ i veçantë, por nuk është i pavarur!

  Ish Prokurori publik, Ljupço Shvërgovski më 20 Mart 2015 për „Dojçe Vele” deklaroi: Në publik ekziston një mosnjohje e pozitës kushtetuese të Prokurorisë. Prokuroria publike është një organ i pavarur dhe i vetëm, por nuk është i pavarur. Qeveria e jep propozimin për zgjedhjen e Prokurorit publik republikan, ndërsa e emëron dhe shkarkon Kuvendi. Ne jemi një pjesë e pushtetit ekzekutiv. Nga ky aspekt, bashkëpunimi i prokurorisë me pushtetin ekzekutiv është legjitim. Pozita kushtetuese na jep atë „ekskluzivitet”. Në…

Goran Petreski: Vallë vërtetë gjenerali Stojançe Angellov po „troket në derë të gabuar?!“

  Pas insistimit të vazhdueshëm të gjeneralit Stojançe Angellov, lider i partisë Dinjiteti, ku kërkon që RTM të transmetojë „bombat“ e opozitës, kryeredaktori dhe redaktori përgjegjës i programit informativ i këtij servisi publik, Goran Petreski për NovaTV deklaroi: Mendoj që gjenerali po dërgon mesazhe në adresë të gabuar. Unë jam vetëm redaktor  i programit informativ dhe ne si televizion kemi për detyrë t’i respektojmë rekomandimet e Prokurorisë të mos transmetojmë regjistrimet e opozitës. Televizioni e ka një udhëheqësi, por unë…

Gjorgje Ivanov – pesë vite hapërim prapa në integrimet euroatlantike

Аnalizë e fjalimit të kryeministrit Nikolla Gruevski në “Meçkin Kamen”

Konferenca Point 2.0 prej 23 deri më 25 maj në Sarajevë

VMRO-DPMNE: Liria e mediumeve

Do të vazhdojmë me rrumbullakësimin e kornizës ligjore që të sigurojmë kushte në të cilat institucionet që janë kompetente për kontroll dhe rregullim të mediumeve do të vendosin zbatim të papenguar dhe joselektiv të rregullativës që të mundësohet pozitë e barabartë dhe e drejtë për të gjitha mediumet në treg, do të sigurohet respektim i Ligjit për marrëdhënie pune dhe të drejta sociale të gazetarëve në të gjitha mediumet elektronike dhe të shtypura, e gjithë kjo në funksion të forcimit…

VMRO-DPMNE: Efikasiteti energjetik

Do të përgatisim ndryshime adekuate në Ligjin për ndërtim që të parashihet përgatitje e detyrueshme e studimit për efikasitet energjetik në fazën e projektimit të objektit. Do ta kompletojmë Rregulloren për efikasitet energjetik të objekteve ndërtimore që të fillojë procesi i shënimit të objekteve ndërtimore në aspekt të karakteristikave të tyre energjetike. Do të definojmë edhe procedura për kontrolle energjetike dhe autorizim të kontrollorëve energjetikë, gjegjësisht me akte nënligjore do të parashohim standarde minimale, udhëzime dhe rregulla për mënyrën se…

VMRO-DPMNE: Siguri informatike

VMRO-DPMNE: Bazë e bankënotave të falsifikuara

VMRO-DPMNE: “Çdokund të sigurt”

VMRO-DPMNE: Shkëmbimi i dokumenteve administrative

VMRO-DPMNE: Regjistër i personave të ndëshkuar për keqpërdorim të fëmijëve

VMRO-DPMNE: Projekti “ARM-ja – shtëpia ime e vërtetë”

VMRO-DPMNE: Projekti: “Leje për vozitje në moshë 16 vjeçare”

VMRO-DPMNE: Rekonstruim dhe furnizim me pajisje i Shtëpisë ndëshkuese-përmirësuese Idrizovë

VMRO-DPMNE: Modernizim i poligonit ushtarak Krivollak