Është formuar Këshilli Kombëtar për Ndalim të Ekstremizmit të Dhunshëm

Po krijohen kushte për dëmshpërblimin e të dëmtuarve në rastet e montuara politike

Akoma nuk ka ligj për shfuqizimin e masave të lustracionit

Nuk ka asnjë shenjë nga montorimi dhe hetimet ndërkombëtare të premtuara nga BDI

Nuk janë shfuqizuar taksat e larta të përmbaruesve

Është formuar njësia për ndalim të kontrabandës me emigrantë dhe tregtisë me njerëz

Nuk ka Komision të pavarur dhe efikas për antikorrupsion

Nuk janë zvogëluar dënimet për ofendim dhe shpifje në një euro

Nuk është formuar departamenti gjyqësor për vepra penale për persona me kompetenca policore

Procedura për formimin e avokatit të policisë është duke u realizuar

Për qytetarët të shtrenjta, për buxhetin gjyqësor të vogla – taksat gjyqësore ende nuk janë ulur

Nuk është vendosur parimi i votimit të dyfishtë në gjyqësor

Ashtu siç u premtua, në Armatë u rritën pagat për dhjetë përqind

Nuk është zgjedhur anëtari i Këshillit të Prokurorëve Publik

Ende nuk është zhvendosur stacioni i zjarrfikësve në Shtip

Nuk është i mundur rezervimi i terminit për letërnjoftim nëpërmjet SMS porosive

Qytetarët dokumente personale mund të nxjerrin vetëm në vendbanimin e tyre

E papërmbushur: Letërnjoftime në shtëpinë tuaj