Ende nuk ka revizion të PDU-së në Komunën e Aerodromit

VMRO-DPMNE kërkonte zgjedhje të reja dhe me të gjitha forcat ka penguar dhënien e mandatit

Demant nga familja Xhambazi

8.000 amvisëri në Karposh pa rrjetë të gazit natyror

Vonon kadastra e gjelbërt në Shkup, për përgatitjen e të cilës po pritet një dekadë të tërë

Edhe pas përfundimit të punimeve, fsh. Nerasht vazhdon të ket probleme me ujin e pijshëm

Nuk është përfunduar tërësisht objekti i ri i Komunës së Sarajit

Teatri dhe Biblioteka në Tetovë, mbeten vetëm një premtim

Shkolla fillore në fsh.Çerkez, vazhdon të mbetet pa sallë të sportit

Spitali i përgjithshëm në Kërçovë, një projekt i viteve ’90 asesi të përfundojë

Me vonesë u përfundua salla e sportit në Sh.f “Gjergj Kastrioti-Skenderbeu”, Haraçinë

Është ndërtuar kanalizimi në Debresh, Gostivar

Mbeti e pa asfaltuar rruga Simnicë – Cerovë

Ende nuk ka përfunduar linja e ujësjellësit në Zajaz

U asfaltua rruga në fshatin Balindoll

U ndërtua salla e sportit në Sh.f “Dituria” në fshatin Likovë

Nuk u përfundua ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Mateç

U bë rikonstruimi dhe rehabilitimi i Sh.F ‘Bashkimi’ – Gostivar