Nxënësit nga SHF „Petar Musev“ pa sallë të re sportive

Shkolla në Kapishtec është duke u ndërtuar

Shkolla fillore në fsh.Çerkez, vazhdon të mbetet pa sallë të sportit

Me vonesë u përfundua salla e sportit në Sh.f “Gjergj Kastrioti-Skenderbeu”, Haraçinë

Haraçina ende pa shkollë të mesme

SHMEK “Gostivari”, Gostivar me dritare të reja

Sh.F “25 Maji”- Hasanbeg me objekt të rinovuar

U bë rikonstruimi dhe rehabilitimi i Sh.F ‘Bashkimi’ – Gostivar

U riparua Sh.F. “Kultura” në Mateç

Objekti i shkollës në Sellcë, edhe pas 16 viteve i papërfunduar

U rindërtua salla e sportit në SH.F “Përparimi” në Çegran

U ndërruan dritaret në Sh.F “Goce Delçev”, Gostivar

SHF “Sllavejko Arsov” në Shtip akoma pa klasat e pemtuara

Nuk është ndërtuar shkolla fillore në Visbegovë

Rindërtimi i papërfunduar i SHF “Vanço Përke” – Shtip

Nuk është bërë rinovimi në SHF “Tihomir Milloshevski” në Novo Sellë

SHF ” Bllazhe Koneski” në Aerodrom ende pa fasadë energjetike

Sallat e premtuara sportive në Prespë nuk janë ndërtuar