Filloristët e Karposhit kanë ushqim dhe ekskursione një ditore falas

Nuk ka më testim ekstern

Vonon ndërtimi i shkollës fillore në lagjen e Prilepit “Stoçen Pazar”

Premtimet e BDI-së për sh.f “Liria” në Tetovë mbetën vetëm fjalë, shkolla mbetet me kushte të këqia

Shkolla e mesme në Saraj ndërtohet dy vite pas tejkalimit të afatit

Është kompletuar salla sportive në fsh. Balindoll, (Gostivar)

Asnjë kopsht i ri fëmijësh në Kumanovë

Nuk është ndërtuar shkolla e premtuar në Nerezin e Epërm

Mbi 1400 nxënës të sh.f “Ismail Qemali” në Çair, vijojnë mësimin në kushte të mjerueshme

Nuk është bërë rikonstruksioni i tërësishëm i SHM “Joakim Kërçovski” në Vollkovë

Nxënësit nga SHF „Petar Musev“ pa sallë të re sportive

Shkolla në Kapishtec është duke u ndërtuar

Shkolla fillore në fsh.Çerkez, vazhdon të mbetet pa sallë të sportit

Me vonesë u përfundua salla e sportit në Sh.f “Gjergj Kastrioti-Skenderbeu”, Haraçinë

Haraçina ende pa shkollë të mesme

SHMEK “Gostivari”, Gostivar me dritare të reja

Sh.F “25 Maji”- Hasanbeg me objekt të rinovuar

U bë rikonstruimi dhe rehabilitimi i Sh.F ‘Bashkimi’ – Gostivar