Është rregulluar përkohësisht çatia e shkollës “Goce Dellçev” në Gostivar

“Kirili dhe Metodij” në Komunën e Gazi Babës me çati dhe dysheme të reja

Ende ndërtohet çatia e SHF “Liria” në Tetovë

Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento

Nxënësit e SHF “Koço Racin” në f. Petrovec do të ndjekin mësimet në shkollën e re

Nuk janë vendosur kolektorët diellor nëpër shkolla në Gjorçe Petrov

Reçica e Vogël ende pa shkollë fillore

Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në Kavadar me vonesë prej tre vitesh

Nuk është ndërtuar çerdhja regjionale për fëmijë në Komunën e Tearcës

Filloristët e Karposhit kanë ushqim dhe ekskursione një ditore falas

Nuk ka më testim ekstern

Vonon ndërtimi i shkollës fillore në lagjen e Prilepit “Stoçen Pazar”

Premtimet e BDI-së për sh.f “Liria” në Tetovë mbetën vetëm fjalë, shkolla mbetet me kushte të këqia

Shkolla e mesme në Saraj ndërtohet dy vite pas tejkalimit të afatit

Është kompletuar salla sportive në fsh. Balindoll, (Gostivar)

Asnjë kopsht i ri fëmijësh në Kumanovë

Nuk është ndërtuar shkolla e premtuar në Nerezin e Epërm

Mbi 1400 nxënës të sh.f “Ismail Qemali” në Çair, vijojnë mësimin në kushte të mjerueshme