Nuk ka filluar ndërtimi i kopshtit të ri në Dibër

Janë ndërruar romanet për filloristët, është duke u realizuar revizioni për librat

Do të ketë bursa të reja për mësimdhënësit e ardhshëm

Lojërat e vjetra në çerdhet e Karposhit janë zëvendësuar me eko-lojëra

Qeveria me politika lehtësuese për nxënësit

Është rregulluar përkohësisht çatia e shkollës “Goce Dellçev” në Gostivar

“Kirili dhe Metodij” në Komunën e Gazi Babës me çati dhe dysheme të reja

Ende ndërtohet çatia e SHF “Liria” në Tetovë

Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento

Nxënësit e SHF “Koço Racin” në f. Petrovec do të ndjekin mësimet në shkollën e re

Nuk janë vendosur kolektorët diellor nëpër shkolla në Gjorçe Petrov

Reçica e Vogël ende pa shkollë fillore

Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në Kavadar me vonesë prej tre vitesh

Nuk është ndërtuar çerdhja regjionale për fëmijë në Komunën e Tearcës

Filloristët e Karposhit kanë ushqim dhe ekskursione një ditore falas

Nuk ka më testim ekstern

Vonon ndërtimi i shkollës fillore në lagjen e Prilepit “Stoçen Pazar”

Premtimet e BDI-së për sh.f “Liria” në Tetovë mbetën vetëm fjalë, shkolla mbetet me kushte të këqia