VMRO-DPMNE: Linjë me anije Ohër – Pogradec

Hapja e linjës me anije Ohër – Pogradec. Do të ngrisim iniciativë për hapjen e linjës së rregullt ndërkufitare me anije Ohër – Pogradec me qëllim të rritjes së lidhjeve turistike ndërmjet Maqedonisë dhe Shqipërisë. Institucioni kompetent: Ministria për transprot dhe lidhje. [Afati: 2012] Arsyetimi: Linja me anije ndërmjet Ohrit dhe Pogradecit akoma nuk është hapur. Duke marrë parasysh se afati për realizimin e këtij premtimi ka kaluar, ai konsiderohet si i parealizuar.  [Аzhurnuar më: 11.01.2013] Linke: Ohrid Pres (11.08.2012): …

VMRO-DPMNE: E-fatura

VMRO-DPMNE: Aplikim për pjesëmarrje onlajn në masa aktive

VMRO-DPMNE: Shërbimet dhe procedurat administrative

VMRO-DPMNE: Projekti “Vlerësoje administratën”

VMRO-DPMNE: Kërkimi i të dhënave

VMRO-DPMNE: Futja e standardeve ISO dhe CAF

VMRO-DPMNE: Projekti “Nuk ka derë të gabuar”

BDI: Standarde të larta në qendrat për punë sociale dhe në institucionet publike

VMRO-DPMNE: Kërkesë onlajn për kompensim me para

VMRO-DPMNE: Pagesë elektronike e taksave administrative

VMRO-DPMNE: Standarde për TI në institucionet shtetërore

VMRO-DPMNE: Mobilitet i brendshëm i administratës publike

VMRO-DPMNE: Inspeksion për shërbimin shtetëror

VMRO-DPMNE: Ditari i qytetarëve

VMRO-DPMNE: “Top-menaxhmenti”

VMRO-DPMNЕ: Тransformimi i punësimeve të nëpunësve shtetërorë

VMRO-DPMNE: Rregulla për punësim me kohë të caktuar në administratën publike