VMRO-DPMNE: Shërbimet dhe procedurat administrative

VMRO-DPMNE: Projekti “Vlerësoje administratën”

VMRO-DPMNE: Kërkimi i të dhënave

VMRO-DPMNE: Futja e standardeve ISO dhe CAF

VMRO-DPMNE: Projekti “Nuk ka derë të gabuar”

BDI: Standarde të larta në qendrat për punë sociale dhe në institucionet publike

VMRO-DPMNE: Kërkesë onlajn për kompensim me para

VMRO-DPMNE: Pagesë elektronike e taksave administrative

VMRO-DPMNE: Standarde për TI në institucionet shtetërore

VMRO-DPMNE: Mobilitet i brendshëm i administratës publike

VMRO-DPMNE: Inspeksion për shërbimin shtetëror

VMRO-DPMNE: Ditari i qytetarëve

VMRO-DPMNE: “Top-menaxhmenti”

VMRO-DPMNЕ: Тransformimi i punësimeve të nëpunësve shtetërorë

VMRO-DPMNE: Rregulla për punësim me kohë të caktuar në administratën publike

VMRO-DPMNE: Ekipe menaxherësh në përbërje të kabineteve të ministrave

VMRO-DPMNE: Qeverisja 2.0

VMRO-DPMNE: Zyra plotësuese të Agjencisë për punësim