Nuk është detyrë e kryeministrit që të zbardh ekzistencën e procedurave hetimore

Në Strumicë nuk është ndërtuar stacioni i ri i zjarrfikësve

Rrjeti i gazit në Strumicë ende është duke u ndërtuar

Vonon ndërtimi i stacionit të pastrimit në Strumicë

Tregu Çeshell në Strumicë ende nuk është modernizuar