Filluan aktivitetet për rritjen ekonomike – plani është përgatitur

Ca ditë u bënë tre muaj – vendet e ministrive ngelen të zbrazura

Jokonsekuente: Kthim të TVSH-së do të ketë, por nga viti 2019

Ligji për gjuhët do të vlejë gjithkund, por nuk do të zbatohet në të gjithë vendin

Nuk është detyrë e kryeministrit që të zbardh ekzistencën e procedurave hetimore

Në Strumicë nuk është ndërtuar stacioni i ri i zjarrfikësve

Rrjeti i gazit në Strumicë ende është duke u ndërtuar

Vonon ndërtimi i stacionit të pastrimit në Strumicë

Tregu Çeshell në Strumicë ende nuk është modernizuar