Jakimvoski të vendos – duhet apo nuk duhet të zhvillohen negociata për emrin

Askush nuk kërkon nga Joakimovski të pranojë 5.000 refugjatë

Kosova nuk ka faj për ndotjen në Komunën e Karposhit