Është ndriçuar lugina në fshatin Novo Sellë

Ende nuk është zhvendosur stacioni i zjarrfikësve në Shtip