Hapësira para QT Bunjakovec nuk është rregulluar si zonë urbane

Gjelbërim në më shumë pjesë të Qendrës

Komuna Qendër secilin vit shpërblen edukatoret dhe kujdestaret më të mira

Janë rindërtuar vetëm disa pjesë të rrugëve në Qendër

Nga 60 të premtuara, vetëm dhjetëra ndërtesa në qendër me fasada energjetike

Qendra ngelet pa “pyllin vertikal” që u premtua

Kapishteci me park të ri

Nuk është ndërtuar parkimi montazh mes rrugëve “Vasil Gjorgov” dhe “Kozara”

Zhernovski: Pikërisht Gruevski ka porositur shuplaka!

Nuk ka panele diellore për energji efikase në kopshtet e Komunës Qendër

Nuk është shpallur konkurs për ndërtimin e sallës së sportit për Rabotnikçin

Shkolla në Kapishtec është duke u ndërtuar