Vendi në të cilin jetojmë me Ahmetin ka emër: Republika e Maqedonisë

Premtimi për integrim në BE dhe NATO, larg realitetit