Nuk është detyrë e kryeministrit që të zbardh ekzistencën e procedurave hetimore

Gruevski me memorie të shkurtër – vrasje ka pasur edhe në zgjedhjet e vitit 2000 dhe në vitin 2008

Tarvari nuk ka të drejtë të thotë “nuk e dija…”

Askush nuk kërkon nga Joakimovski të pranojë 5.000 refugjatë

Nuk ka pengesë ligjore për shkarkimin e Zvërlevskit

PSP duhet të veprojë me materialet e përgjuara, përpara se t’i shkatërrojë

Është rinovuar salla sportive në SHF “Gjorgjija Pulevski” në Aerodrom

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Dimitar Makedonski”

Hapësira para QT Bunjakovec nuk është rregulluar si zonë urbane

Nuk ka filluar të ndërtohet unaza në bulevardin “Koço Racin”

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Braqa Milladinovci” në Aerodrom

Gjelbërim në më shumë pjesë të Qendrës

Është ndriçuar lugina në fshatin Novo Sellë

Është rinovuar salla e sportit në SHF “Ljuben Lape” në Aerodrom

Komuna Qendër secilin vit shpërblen edukatoret dhe kujdestaret më të mira

Janë rindërtuar vetëm disa pjesë të rrugëve në Qendër

Qeveria e re premtoi 20, ndërsa numëron 25 ministri

Nga 60 të premtuara, vetëm dhjetëra ndërtesa në qendër me fasada energjetike