Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në Kavadar me vonesë prej tre vitesh

Përmendorja e Nënë Terezës në sheshin e Shkupit ende është duke u ndërtuar

Rruga “Shkupi” është zgjeruar, për unazën duhet të pritet

Nuk ka përfunduar salla në SHMQSH “Boro Petrushevski”

Në vend të 500 eurove, do te ndahen nga 300 euro subvencione për kolektorët diellor

Mundësia e katërt për sigurimin e radarëve në Liqenin e Ohrit

Vonohet rikonstruktimi i rrugës „Маxhari“

Ende nuk ka vetëshërbime të automatizuara për biçikleta

Tashmë tre vite që parlajmërohet shkolla e mesme në Saraj

VMRO – DPMNE: Rikonstruimi i hekurudhës Nogaevci – Gradsko – Negotinë

Ky aksion është pjesë e projektit për rikonstruim të tre pjesëve të hekurudhës së Korridorit 10 me mjete financiare të siguruara nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Realizimi i këtij projekti ka për qëllim  rritjen e nivelit të sigurisë, si dhe rritjen e shpejtësisë së lëvizjes së trenave deri në 120 km/h në pjesën e hekurudhës me një gjatësi prej 30 km. Buxheti:   9.400.000 euro [Afati: viti 2014]     Arsyetim: Rikonstruimi i hekurudhës Nogaevci – Negotinë filloi më 27…

Marjanço Nikollov: Qeveria nuk ka asnjë projekt për energjetikë, gasifikim dhe infrastrukturë rrugore

Gjatë këtyre gjashtë viteve, kjo qeveri nuk mund të lavdërohet me asnjë projekt energjetik, as me gasifikim e as me ndërtim të rrugëve. [Data: 02.05.2012 | Burimi: TV Sitel] Arsyetim: Duke pasur parasysh faktin se detyrë e Vërtetmatësit është ta ndjekë dhe ta vlerësojë përmbushjen e premtimeve nga programi parazgjedhor i VMRO-DPMNE-së, kemi mundësi që në mënyrë të detajuar ta analizojmë punën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në këto tre fusha. Në fushën e energjetikës, prej vitit 2011 e…