Nikollçe Acevski: Me paratë nga eksporti i energjisë elektrike mund të ndërtohen shumë kapacitete energjetike

Në gjashtë vitet e fundit për eksport të energjisë elektrike janë dhënë 1,2 miliardë dollarë, para me të cilat mund të ndërtohen shumë kapacitete energjetike. [Data: 01.11.2012 | Burimi:  Televizioni Sitel] Arsyetimi: Sipas të dhënave nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, eksporti i energjisë elektrike për periudhën prej vitit 2006 deri në vitin 2011 është 1 miliardë e 127 milionë dollarë. Nga ana tjetër, ndërtimi i HC Sveta Petka, që është lëshuar në përdorim para disa muajve, kushtoi 75…