VMRO-DPMNE kërkonte zgjedhje të reja dhe me të gjitha forcat ka penguar dhënien e mandatit

Todorov mburret me punësimet por edhe ministrat e mëparshëm kanë punësuar në shëndetësi

Nuk është zvogëluar koha e pritjes për operacion të kataraktit

Ministër Todorov, edhe ne i lexojmë raportet shëndetësore për të cilat ju flisni

VMRO-DPMNE: Strategji nacionale për mbrojtjen e natyrës

Do të sjellim Strategji nacionale për mbrojtjen e natyrës; vlera – 300.000 euro (është siguruar donacion nga qeveria zvicerane prej 200.000 еurosh) [Afati: 2012] Arsyetimi: Sipas informatave të marra nga Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor, në vitin 2013 do të fillojnë aktivitete iniciale për përgatitjen e strategjisë nacionale për mbrojtjen e natyrës. Linke: Kërkesë për qasje deri te informatat me karakter publik deri te Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor (pdf) Përgjigje për kërkesë për qasje deri…

Nikolla Todorov: Prej 1 prillit, PAP teste falas

PAP teste falas për të gjitha gratë në vend. Ministria për shëndetësi, prej 1 prillit, për fillim e fton dhe e njofton popullatën femërore të moshës 24 deri në 35 vjet, se fillon skriningu për zbulimin e hershëm të kancerit të qafës së mitrës. Pasi të përfshihen femrat e kësaj moshe, ftesë për PAP test do të marrin edhe femrat e moshës prej 36 deri në 60 vjet. [Data: 16.03.2012 | Burimi: Kanаl 5] Arsyetim: Në një pjesë të qyteteve…