Vanhojte: Reformat në mediume do të ndodhin vetëm nëse ka vullnet politik

Hulumtimi i QMBN-së: „Gjykatat, prokuroria dhe shëndetësia – sektorët më të korruptuar“

Organizatat qytetare kërkojnë departizimin e Komisionit për Antikorrupsion

Kontrolluesit e gjykatave prej më herët e dinin se çfarë ndodh në Gjykatën Penale në Shkup

Maqedonia duhet t’i kërkoj falje El-Masrit deri në mars të vitit 2018

Çka punoi Qeveria në fazën e parë të Planit reformues “3-6-9”

Gazetaria hulumtuese te mediumet tradicionale vazhdon të jetë edhe më tej shumë pak e pranishme

Janë të gatshme ndryshimet në ligjin kryesor për mediumet

Informacionet do të jenë më të qasshme , ligji do të ndryshohet deri në fund të këtij viti

Informacioni është e drejtë universale e njeriut edhe në Maqedoni – por vetëm në letër

Libreza partiake kusht për punësim në institucionet shtetërore

Këshilli për etikë: Mediumet më së shumti dështojnë në vërtetimin e fakteve

IKS: Sitel, Kanal 5, Alfa dhe TV Nova janë televizione propaganduese

Maqedonia me sistem jo efikas për ndihmë ligjore pa pagesë

Ad-hoch vendimi për mediumet ishte joefikas – gjykatat nuk i konsideruan vendimet e trupit

Edhe po të ketë qeveri të re, deri te reforma serioze mund të arrihet vetëm nëpërmjet zgjedhjeve të reja

Vërejtje të mëdha për zgjedhjet nga mbikëqyrësit serioz vendas – MOST dhe CIVIL

Zaev premtoi zbatim radikal të propozimeve të Pribesë