Premtimi i juaj parazgjedhor duket i njohur: Kloni i kopshtit të fëmijëve në Pintija

  More from categories: Lajme

Premtimi i juaj parazgjedhor duket i njohur: Stacioni kundër zjarrit në Shtip mbeti në vendin e vjetër

  More from categories: Lajme

Partit kanë pas në dispozicion 1,4 milion euro për kampanjë, ndërsa kanë harxhuar 3,1 milion euro

Heshtje parazgjedhore

  More from categories: Lajme

Premtimi i juaj parazgjedhor duket i njohur: Transport pa pagesë për pensionistët me NKP ditën e diel

  More from categories: Lajme

Premtimi i juaj parazgjedhor duket i njohur: Pirtet 16 vite për ndërtimin e shkollës në fshatin Sellcë

  More from categories: Lajme

Premtimi i juaj parazgjedhor duket i njohur: Transport pa pagesë me tren për pensionistët

  More from categories: Lajme

Premtimi i juaj parazgjedhor duket i njohur: Nuk është rikonstruktuar bulevardi verior në Kavadarci:

  More from categories: Lajme

Premtimi juaj parazgjedhor duket i njohur: Nuk është ndërtuar shkolla fillore në Vizbegovë

  More from categories: Lajme

Premtimi juaj parazgjedhor duket i njohur: Dritare të reja për SHF “Goce Dellçev” në Gostivar

  More from categories: Lajme

USAID filloi me projektin për përforcim të shoqërisë civile

  More from categories: Lajme

#Përgjegjësi është ujë pa arsen në Gjevgjeli

  Banorët e Gjevgjelisë me vite konsumojnë ujë që është i ndotur me arsen. Edhe pse organizata joqeveritare “Arsena” vazhdimisht tërheq vërejtjen se uji për pije është i ndotur, Komuna e Gjevgjelisë madje në shtator të këtij viti shpalli tender për ndërtimin e sistemit të ri për furnizim me ujë të qytetit. Kryetari i Gjevgjelisë, Ivan Frangov, deklaroi se sistemi i ri për furnizim me ujë në Gjevgjeli ndërtohet për shkak se qyteti ka nevojë për sasi plotësuese të ujit.…
  More from categories: Lajme

#Përgjegjësi është puseta me kapakë

  Fakti që për çdo vit në pusetat e hapura bien dhe lëndohen nga dhjetëra fëmijë dhe qytetarë të rritur ose dëmtohen veturat, sikur nuk është shkak i mjaftueshëm që pushteti lokal dhe policia të merren më seriozisht me këtë çështje. Jo vetëm këmbësorët, por edhe veturat përfundojnë në pusetat e hapura, të cilat janë bërë pamje e përditshme, që mund të shihet në çdo cep të qytetit. Nga NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” vazhdimisht thonë se duke pasur parasysh faktin…
  More from categories: Lajme

#Përgjegjësi është qasja publike në fletat anketuese të funksionarëve

    Vitin e kaluar në adresë të Komisionit për parandalimin e korrupsionit kanë arritur 552 fleta anketuese pas zgjedhjes ose emërimit të funksionarëve në funksione, ndërsa në periudhë e njëjtë janë pranuar 404 fletëparaqitje për ndryshim të gjendjes pronësore. Еkspertët thonë se qasja në fletat anketuese të funksionarëve të mëparshëm është e domosdoshme për shkak se vetëm në atë mënyrë publiku mund të bëjë krahasim se a ka ndryshuar dhe sa ka ndryshuar gjendja pronësore e funksionarit para dhe…
  More from categories: Lajme

#Përgjegjësi është të mos ketë deponi të egra

    Në një pjesë të sipërfaqes së parrethuar, e cila më parë ishte bazë e “Higjienës komunale – Shkup” në lagjen Dyqanxhik, menjëherë pranë rrugës në të cilën ka shumë shtëpi, dhe pas aksioneve të fushatës ”Маqedonia pa mbeturina 2016”, ka deponi të egër, ku janë hedhur mbeturina, sende të ndryshme të mëdha, mirëpo edhe mbeturina të imëta nga amvisëritë dhe punëtoritë. Kështu dikush e “ka zgjidhur” problemin e tij, jo vetëm duke e prishur ambientin, por edhe duke…
  More from categories: Lajme

#Përgjegjësi është të hiqet kumari në afërsi të shkollave dhe vendbanimeve

    Jemi dëshmitarë të përhapjes së madhe të objekteve për lojëra të fatit, ku kohën e fundit ata mund t’i gjejmë në çdo skutë të Maqedonisë, duke filluar nga bastoret e gjer te kazinot. Këto objekte përveç që e varfërojnë popullatën, gjithashtu janë të rrezikshme edhe për fëmijët e mitur sepse shkaktojnë varshmëri. Në parim, lojërat e fatit në Maqedoni janë të lejuara dhe si të tilla rregullohen me ligj të veçantë, sipas Nenit 17 të të cilit licencë…
  More from categories: Lajme

#Përgjegjësi është sigurimi i ujit të pijshëm për tetovarët

    Banorët e Tetovës ankohen pasi që edhe pse punimet për ndërtimin e ujësjellësit të Tetovës kanë përfunduar, një gjë e tillë nuk ka zgjidhur ende problemin me mungesën e ujit të qytetarëve të këtij rajoni. Ende nuk është përfunduar së ndërtuari stacioni i filtrimit të ujit, që problemi të zgjidhet përfundimisht. Për dy dekada sa edhe zgjat problemi me furnizimin me ujë, banorët e Tetovës prej xhepit të tyre vetëm për ujë kanë paguar thuajse 20 milionë euro.…
  More from categories: Lajme

Reagon “Rrjeti 23” për “kancerin në gjykatë” dhe për shkeljen e të drejtave të njeriut

  More from categories: Lajme