Maqedonia duhet t’i kërkoj falje El-Masrit deri në mars të vitit 2018

Çka punoi Qeveria në fazën e parë të Planit reformues “3-6-9”

Gazetaria hulumtuese te mediumet tradicionale vazhdon të jetë edhe më tej shumë pak e pranishme

Raporti i katërt i PSP-së – 18 akuza të reja, pengesat janë minimizuar

„Таrget“ – DSK ka përgjuar në mënyrë të paligjshme pothuajse 6000 persona

„Total“ – Hetimi për evazion fiskal për pronarin e “Total” „Media Maks“ dhe „Total Media Centar“

„Trust“ – Keqpërdorim i tenderit milionësh të ELEM

“Toplik” – Hetim për shitjen e tokës në “Sonçev Grad”

„Arka“ – Pajisja e DSK-së është paguar 860.000 euro

„Таbela“ – I dyshuar drejtori i SHF “Rexho Ruzhit Zajazi”

Janë të gatshme ndryshimet në ligjin kryesor për mediumet

„Trajektorja“ – Miliona provizione nga kinezët kanë përfunduar në xhepat e zyrtarëve qeveritar

„Тenderi“ – Hetime për anekset për mbindërtim të Muzeut të Vmro-së

„Lëndina“ – Tre vikend shtëpi në Zelenikovo të ndërtuara pa leje

Т.N.Т. – hetim i të fortëve që rrënojnë për hakmarrje

Informacionet do të jenë më të qasshme , ligji do të ndryshohet deri në fund të këtij viti

„Tifani“ – PSP dyshon se është blerë veshje e brendshme dhe çanta nëpërmjet kompanive private

„Tenk“ – Hetimi për blerjen e Mercedesit për kryeministrin