VMRO-DPMNE: Harxhime joproduktive të kontrolluara

Rreptësisht do t’i kontrollojmë harxhimet joproduktive nag buxheti për vetuar, mobilje dhe të ngjashme. Sikurse edhe gjatë mandatit të kaluar, në vitin e parë të mandatit të ri, harxhimet për vetura dhe mobilje do të jenë të barabarta me zero. Përjashtim i vetëm do të jenë institucionet e reja ose ato të cilat zhvendosen në hapësira të reja. Arsyetim: Hulumtohet… Linke: Shpic. (10.12.2011). Koce Trajanovski do të ketë veturë të re sikurse Bijonsi. [Qasur më: 27.05.2011] Utrinski vesnik. (23.11.2010). Për…

VMRO-DPMNE: Heqja e deklaratave te noterët

Në këtë moment problem i madh është vërtetimi voluminoz i dokumenteve në notar gjatë hapjes së firmës. Prandaj, do ta ndryshojmë ligjin për shoqata tregtare, në drejtim të fshirjes së obligimit për vërtetim të deklaratave te noteri. Afati: dhjetor 2008.…

VMRO-DPMNE: Metabazë me të dhëna për personat juridikë

Sipas shembullit të Holandës, Austrisë dhe të vendeve skandinave, e filluam Projektin për krijimin e Metabazës së vetme me të dhëna për personat juridikë. Analizat në këto vendeve, treguan se 70% të të dhënave të cilat firmat ia japin sektorit publik, tashmë janë mbledhur nga ndonjë institucion shtetëror.(Afati – tetor 2010)…