Intervistë me kryetarin e Komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari: do të ketë investime nga diaspora dhe vendi (VIDEO)

Kundërspin: Ngadalë me spinimet – kriza politike ndaloi rritjen ekonomike

Humnera e borxheve 363 milionë euro!

Kundërspin: Vetëm Gruevski sheh fytyra të vjetra në LSDM

Edhe pas dhjetë viteve VMRO-DPMNE premton “Negotinën”, “Çerbenin” dhe “Galishten”

Si u zhdukën shërbimet e huaja nga fjalori i Gruevskit ?

Numri i popullatës – matematikat spekulative parazgjedhore!

Në komunën e Karposhit ende nuk është ndërtuar objekt sportiv me 1.000 ulëse

Ende nuk është formuar “eko-zyra për ngritje të vetëdijes ekologjike te kompanitë”

Ndalesa për publikimin e Listës Zgjedhore me një sërë kontradiktash

Kryetari i Këshillit të prokurorëve publik nuk ka kompetenca t’i jap dhe t’i marrë lëndë Katica Janevës

Nuk ka dënime për mediumet që shfaqnin “arrestime drejtpërdrejt”

Rasti “Puç” dhe logjika e legjendave të Perëndimit të Egër!

VMRO-DPMNE: Investimet publike

Edhe më tej do t’i rrisim investimet publike. Investimet në rrugë, ujësjellës, shkolla, spitale, në pajisje informatike, laboratore, objekte energjetike, pajisje të sigurisë, në objekte të kulturës, janë të rëndësishme për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Prandaj do të vazhdojmë me rritjen e pjesëmarrjes së investimeve kapitale në buxhet, deri në nivel që është karakteristike për vendet e BE-së. Investimet publike në buxhet u rritën prej 3,0% të BPV-së në vitin 2006, në 4,0% të BPV-së në vitin 2007, ndërsa…

VMRO-DPMNE: Kushte më të mira për investitorët

Është me rëndësi që të sigurohen kushte më të mira për të gjithë investitorët. Për investitorët vendas nëpërmjet tatimeve të ulëta, zvogëlimit të harxhimeve për punë (kontribute më të ulëta sociale, çmime më të ulëta të shërbimeve për marrje të licencave, lejeve, çertifikatave)  dhe përqindje të ulëta të kamatave. Për investitorët e huaj nëpërmjet kushteve të volitshme dhe stimulimeve për investim në TIRZ, por edhe jashtë tyre. Edhe për të parët edhe për të dytët, nëpërmjet zvogëlimit të burokracisë, procedurë…