Edhe Shilegov në programin e tij ka paraparë shpëtim për Vodnon nga ndotja dhe veturat

Shuto Orizare me ujësjellës të ri

Parku i lojërave në Shkup filloi të ndërtohet para zgjedhjeve dhe me shumë vonesë

Banorët e Shkupit akoma presin vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski – Karposh“

Rruga “Dame Gruev” nuk u shndërrua në bulevard

Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov

Shkupi ngelet pa impiant për përpunimin e mbeturinave organike

Në Shkup nuk është rregulluar rruga për çiklizëm

Cilësia e ajrit në Shkup matet shumë kohë para se Koce Trajanovski të bëhej kryetar komune

Vonon kadastra e gjelbërt në Shkup, për përgatitjen e të cilës po pritet një dekadë të tërë

Nuk ka bulevard në rrugën “Bosnja dhe Hercegovina”

Tramvaji në Shkup ngeli vetëm një dëshirë

Shkupi me “Festival të luleve”

Rikonstruktimi i bulevardit “ Mitropolit Teodosij Gologanov”, në vend të 60 milionëve, ka kushtuar 92,6 milion denar

Ende nuk ka vetëshërbime të automatizuara për biçikleta

Nuk ka zgjerim të sistemit SCADA në “Ujësjellësin” e Shkupit