Andrej Zhernovski: Nga10.000 denarë për çdo foshnje të lindur në Qendër

Rritje e dyfishtë e ndihmës për çdo foshnje të porsalindur në Qendër – nga 10.000 denarë për çdo foshnje të porsalindur             Arsyetim:   Në shkurt të vitit 2014 Komuna i lajmëroi familjet të cilat janë me vendbanim të përhershëm në Qendër dhe të cilëve u ka lindur fëmijë gjatë vitit 2013, të bëjnë kërkesë  për ndihmë njëherëshe financiare me vlerë prej 5.000 denarë. Në të njëjtën kohë, nga Komuna lajmëruan se me Programin për mbrojtje shëndetësore,…

BDI: Përmirësim i infrastrukturës në të gjitha shkollat shqipe

VMRO-DPMNE: Shërbimet dhe procedurat administrative

VMRO-DPMNE: Forumi i ekspertëve maqedonas jashtë vendit

BDI: Pakt për arsim

Do të realizojë një model të arsimimit me shanse të barabarta për të gjitha grupet etnike, sociale dhe gjinore. Për ta arritur këtë, ne do të iniciojmë një pakt për arsim që do t’i përfshijë politikanët, shoqërinë civile dhe profesionistët me efekte që do të avancojnë legjislacionin përkatës.…