Gjorgji Koxhobashiev: Rrritje për 61% e neto rrogës mesatare

Në vend që të kritikojmë, është e rendit të themi se që kur është në pushtet kjo qeveri, ka pasur rritje të rrogave. Rroga mesatare neto në Maqedoni është rritur për 61%, neto rroga në vitin 2006 ka qenë 12.600 denarë, ndërsa në vitin 2010 ajo arriti në 20.303 denarë. [Data: 14.11.2012 | Burimi: Sitel] Arsyetimi: Sipas të dhënave nga Enti shtetëror për statistikë i Republikës së Maqedonisë, neto rroga mesatare që është paguar në Maqedoni në vitin 2006 ka…