Rrjeti i gazit në Strumicë ende është duke u ndërtuar

Ohri ende pa tregun e ri që u premtua– themelet do të vendosen me vonesë

Bit-pazari ende nuk u shëndërua në treg modern

Në Aerodrom është rindërtuar tërësisht rruga “Venjamin Maçukovski 4”

Rikonstruktimi i rrugës “11 Tetori” në Probishtip me vonesë prej katër vitesh

Shkupi prej vitit 2008 pa treg automobilash

Nuk është ndërtuar ura në lumin Babuna në Bogomill

Plazhet në Stenje dhe Slivicë morën pamje të re

Është ndërtuar rruga “Anastas Mitrev 3” në Miçurin

Tregu i qytetit në Veles ngelet i pa mbuluar

Premtimet për ndërtim të gjashtë autostradave VMRO DPMNE i dha për të tretën herë me rradhë

Pishina në Koçan ngelet e pambuluar

Dy bulevardet e reja në Strumicë ngelen vetëm pjesë e programit të Zaevit

VMRO DPMNE-së dhe Trajanovskit nuk ju eci ndërtimi i kalimeve nëntokësore

Është ndërtuar rrethorrotullimi në Berovë

Fshati Ratevë nuk është kyç në sistemin e ujësjellësit të Berovës

Ende rekonstruktohet rruga Manastir – Prespë

Shkupi ende pa sistem menaxhimi të vendeve të lira për parkim