Edhe këtë verë Liqeni i Ohrit nuk do të mund të përdor kolektorin

Dy rrugë në lagjen “Babi” në Shtip me pamje të re

Është ndërtuar mur i qëndrueshëm në Lagjen Turke në Strumicë

Është vendosur ndriçim i ri rrugor në Kuklish

Është asfaltuar rruga kufitare Dibër-Bllatë

Komuna e Tetovës filloi me aksionin për lirimin e trotuareve

Qyteti i Shkupit akoma nuk e ka mbyllur rrugën rreth lumit Vardar, afër QTQ-së

Është duke u rikonstruktuar rruga rajonale Jegunovcë- Përshevcë

Sanimi i rrugëve të dëmtuara në Tetovë në pranverë

“Shkup-Bllacë” nuk do ta ndjek dinamikën e autostradës “Arbër Xhaferi”

Janë krijuar kushte ligjore për rritje të gjelbërimit në vendet urbane

Janë asfaltuar pjesë të Bulevardit “Bllagoja Toska” në Tetovë

Lehtë u premtuan miliarda euro për qindra kilometra rrugë të reja

Nuk është ndërtuar sistemi i kanalizimit në Komunën e Tearcës

Dibra me treg të ri pas dy vitesh vonesë

Është asfaltuar rruga lokale në fshatin Odri

Parku i lojërave në Shkup filloi të ndërtohet para zgjedhjeve dhe me shumë vonesë

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes