Qeveria akoma nuk ka zgjedhur negociues kryesor me BE-në

Nuk është ndërtuar qyteti studentor në Shkup

Është mundësuar punë me kohë më të shkurtër për prindërit me fëmijë me aftësi të kufizuar pa dallim moshe

Akoma nuk mund të themelohet shoqëri tregtare me depozitë fillestare prej një euro

Akoma nuk janë shfuqizuar dispozitat ligjore restriktive për abortim

Është shfuqizuar provimi elektronik për gjueti

Është duke u ndërtuar ujësjellësi i ri në Komunën e Zhelinës

Është themeluar Ansambli i valleve dhe këngëve popullore shqipe

Shoqëria e biznesit ka 20 ditë për dorëzimin e vërejtjeve për ligjet ekonomike

Nuk është zgjidhur problemi me deponinë në Strugë

Nuk është formuar Avokati i Popullit për barazi gjinore

Ende numërohen personat pa dokumente identifikimi

Norma e krediteve nga EIB për ndërmarrje të vogla dhe të mesme akoma është 5,5 përqind

Edhe këtë verë Liqeni i Ohrit nuk do të mund të përdor kolektorin

Është formuar Këshilli Kombëtar për Ndalim të Ekstremizmit të Dhunshëm

Po krijohen kushte për dëmshpërblimin e të dëmtuarve në rastet e montuara politike

Nuk është zvogëluar tatimi për kompanitë e vogla

Komuna e Ilidenit u bë me kontejnerë për seleksionimin e mbeturinave