Është shfuqizuar provimi elektronik për gjueti

Është duke u ndërtuar ujësjellësi i ri në Komunën e Zhelinës

Është themeluar Ansambli i valleve dhe këngëve popullore shqipe

Shoqëria e biznesit ka 20 ditë për dorëzimin e vërejtjeve për ligjet ekonomike

Nuk është zgjidhur problemi me deponinë në Strugë

Nuk është formuar Avokati i Popullit për barazi gjinore

Ende numërohen personat pa dokumente identifikimi

Norma e krediteve nga EIB për ndërmarrje të vogla dhe të mesme akoma është 5,5 përqind

Edhe këtë verë Liqeni i Ohrit nuk do të mund të përdor kolektorin

Është formuar Këshilli Kombëtar për Ndalim të Ekstremizmit të Dhunshëm

Po krijohen kushte për dëmshpërblimin e të dëmtuarve në rastet e montuara politike

Nuk është zvogëluar tatimi për kompanitë e vogla

Komuna e Ilidenit u bë me kontejnerë për seleksionimin e mbeturinave

Premtimi për punësim të të rinjve u shndërrua në pilot projekt

Akoma nuk ka ligj për shfuqizimin e masave të lustracionit

Dy rrugë në lagjen “Babi” në Shtip me pamje të re

Është ndërtuar mur i qëndrueshëm në Lagjen Turke në Strumicë

Janë siguruar para të mjaftueshme për parandalim dhe luftë kundër HIV-it dhe SIDA-s