Është realizuar projekti kasa fiskale me GPRS

Krahasim i të pakrahasueshmeve për investimet në tre dekada

ANALIZË: Borxhi publik nën presion – çfarë kredish merr qeveria?

Stavreski: Cila është e vërteta për rritjen ekonomike në Maqedoni gjatë kohës së qeverisjes së VMRO-DPMNE-së

  Në konferencën e tij për shtyp në 2 mars, pas publikimit të një serie të re të bisedave të përgjuara një ditë më parë, Zoran  Stavreski, prezantoi një sere të dhënash për gjendjen e ekonomisë në Maqedoni në disa vitet e kaluara. Si argument i parë dhe kryesor i Stavreskit  në lidhje me kritikat e bëra nga lideri i socialdemokratëve ishte, sipas tij, rritja e mirë e përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse ekonomike në vend në pesë vitet e fundit. Për…

Stavreski: Vallë vërtetë Maqedonia ka borxhin e katërt më të ulët në Evropë?

  Në konferencën e tij për shtyp, pas publikimit të „bombës” së opozitës më 2 mars, ministri i financave, Zoran Stavreski, në fjalimin e tij tha se Maqedonia ka borxhin e katërt më të ulët në Evropë prej 35 përqind të BPN-së, ndërsa shumë shtete edhe në Evropë dhe në rajon kanë borxh i cili është mbi 100 përqind të BPN-së. A është e vërtetë kjo?   Zëvendëskryeministri i Qeverisë dhe ministër i financave, Zoran Stavreski në konferencë për shtyp…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim rrugës rajonale Kavadar – Mushov Grob

Ky aks rrugor me gjatësi prej 16,3 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash kalon edhe nëpërmjet rrugëve lokale lidhte me disa vendbanime edhe atë: Vatashë, Dabnisht, Begnisht, Kosani, Dragozel, Resavë dhe Stragoevë. Vlera e projektit është 2,6 milionë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: qershor 2012] Arsyetimi: Rekonstruimi i rrugës rajonale Kavadar – Mushov Grob…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim rrugës rajonale Angjelci – Veljusa

Rekonstruimi i këtij aksi rrugor në gjatësi prej 3,1 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash do të mundësojë lidhje të vendbanimeve Angjelci, Veljusa dhe më tej në drejtim të Vodoçës dhe Banicës. Vlera e projektit është 700 mijë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: prill 2012] Arsyetimi: Aktivitetet përgatitore për asfaltimin e rrugës rajonale Angjelci…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim rrugës rajonale Strugë – Dibër

Rekonstruimi i këtij aksi rrugor në gjatësi prej 27 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash i lidhë qytetet e Dibrës dhe Strugës, si dhe vendbanimet Otishani, Xhepishtë, Veleshtë dhe Vranisht të cilat gravitojnë te ky aks rrugor. Vlera e projektit është 4,6 milionë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: prill 2012] Arsyetimi: Të dhënat e…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim i rrugës rajonale Radovish – Konçe – Lubnicë

Rekonstruimi i këtij aksi rrugor në gjatësi prej 22 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash do të mundësojë lidhje të qytetit të Radovishit me vendbanimet Injevë, Dedinë, Rakotec, Konpe dhe Lubnicë. Vlera e projektit është 2,1 milionë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: prill 2012] Arsyetimi: Informata për fillimin e rindërtimit të kësaj rruge rajonale…

Gjorgji Koxhobashiev: Rrritje për 61% e neto rrogës mesatare

Në vend që të kritikojmë, është e rendit të themi se që kur është në pushtet kjo qeveri, ka pasur rritje të rrogave. Rroga mesatare neto në Maqedoni është rritur për 61%, neto rroga në vitin 2006 ka qenë 12.600 denarë, ndërsa në vitin 2010 ajo arriti në 20.303 denarë. [Data: 14.11.2012 | Burimi: Sitel] Arsyetimi: Sipas të dhënave nga Enti shtetëror për statistikë i Republikës së Maqedonisë, neto rroga mesatare që është paguar në Maqedoni në vitin 2006 ka…

Ilija Dimovski: PBB-ja është dyfishuar e poashtu janë dyfishuar edhe rezervat devizore

Thoni se është rritur borxhi i shtetit sa i përket shumës absolute, por nuk përmendni se është dyfishura prodhimi i brendshëm bruto (PBB) e poashtu se pothuajse janë dyfishuar edhe rezervat devizore. [Data: 20.12.2012 | Burimi:Оkno, Utrinski vesnik] Arsyetim: Sipas të dhënave nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), vlera e përgjithshme e prodhimit të brendshëm bruto të Republikës së Maqedonisë në vitin 2012 është rreth 10 miliardë dollarë, ndërsa në vitin 2006 ka qenë 6,5 miliardë dollarë. Edhe pse ka rritje…

VMRO-DPMNE: E-fatura

VMRO-DPMNE: Përkujtues për pagesë

Zoran Stavrevski: Rritje prej 93% e investimeve të huaja të drejtpërdrejta

Përfitimet nga koncepti i zonave zhvillimore teknologjike-industriale janë evidente. Investimet e drejtpërdrejta të huaja në vend në formë të përmbledhur, në periudhën prej viti 2007 deri në vitin 2011 janë 1,5 miliardë euro, që paraqet një rritje prej 93% në krahasim me periudhën prej vitit 2003 deri në vitin 2006, dhe është me rëndësi se kjo ndodh në një kohë kur ekonomia botërore po i përjeton momentet e saja më të vështira që nga koha e depresionit të madh. [Data:…

Zoran Jovanovski: Neto rroga mesatare në mars të këtij viti është më e ulët se sa ajo e qershorit të vitit të kaluar

Neto rroga mesatare mujore për krye punëtori që është paguar në mars të këtij viti është më e ulët se sa ajo e qershorit të vitit të kaluar, ndërsa në ndërkohë janë rritur çmimet e të gjithë artikujve kryesorë. [Data: 06.06.2012 | Burimi: TV Sitel] Arsyetim: Sipas informatave nga Enti shtetëror për statistikë, neto rroga mesatare mujore që është paguar për krye punëtori, në mars të vitit 2012 (raporti i fundit), është 21 081 denarë. Në qershor të vitit të…

VMRO-DPMNE: E-Regjistër

VMRO-DPMNE: Sportelë mobilë për tatime