VMRO-DPMNE: Rekonstruim i rrugës rajonale Radovish – Konçe – Lubnicë

Rekonstruimi i këtij aksi rrugor në gjatësi prej 22 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash do të mundësojë lidhje të qytetit të Radovishit me vendbanimet Injevë, Dedinë, Rakotec, Konpe dhe Lubnicë. Vlera e projektit është 2,1 milionë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: prill 2012] Arsyetimi: Informata për fillimin e rindërtimit të kësaj rruge rajonale…

Gjorgji Koxhobashiev: Rrritje për 61% e neto rrogës mesatare

Në vend që të kritikojmë, është e rendit të themi se që kur është në pushtet kjo qeveri, ka pasur rritje të rrogave. Rroga mesatare neto në Maqedoni është rritur për 61%, neto rroga në vitin 2006 ka qenë 12.600 denarë, ndërsa në vitin 2010 ajo arriti në 20.303 denarë. [Data: 14.11.2012 | Burimi: Sitel] Arsyetimi: Sipas të dhënave nga Enti shtetëror për statistikë i Republikës së Maqedonisë, neto rroga mesatare që është paguar në Maqedoni në vitin 2006 ka…

Ilija Dimovski: PBB-ja është dyfishuar e poashtu janë dyfishuar edhe rezervat devizore

Thoni se është rritur borxhi i shtetit sa i përket shumës absolute, por nuk përmendni se është dyfishura prodhimi i brendshëm bruto (PBB) e poashtu se pothuajse janë dyfishuar edhe rezervat devizore. [Data: 20.12.2012 | Burimi:Оkno, Utrinski vesnik] Arsyetim: Sipas të dhënave nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), vlera e përgjithshme e prodhimit të brendshëm bruto të Republikës së Maqedonisë në vitin 2012 është rreth 10 miliardë dollarë, ndërsa në vitin 2006 ka qenë 6,5 miliardë dollarë. Edhe pse ka rritje…

VMRO-DPMNE: E-fatura

VMRO-DPMNE: Përkujtues për pagesë

Zoran Stavrevski: Rritje prej 93% e investimeve të huaja të drejtpërdrejta

Përfitimet nga koncepti i zonave zhvillimore teknologjike-industriale janë evidente. Investimet e drejtpërdrejta të huaja në vend në formë të përmbledhur, në periudhën prej viti 2007 deri në vitin 2011 janë 1,5 miliardë euro, që paraqet një rritje prej 93% në krahasim me periudhën prej vitit 2003 deri në vitin 2006, dhe është me rëndësi se kjo ndodh në një kohë kur ekonomia botërore po i përjeton momentet e saja më të vështira që nga koha e depresionit të madh. [Data:…

Zoran Jovanovski: Neto rroga mesatare në mars të këtij viti është më e ulët se sa ajo e qershorit të vitit të kaluar

Neto rroga mesatare mujore për krye punëtori që është paguar në mars të këtij viti është më e ulët se sa ajo e qershorit të vitit të kaluar, ndërsa në ndërkohë janë rritur çmimet e të gjithë artikujve kryesorë. [Data: 06.06.2012 | Burimi: TV Sitel] Arsyetim: Sipas informatave nga Enti shtetëror për statistikë, neto rroga mesatare mujore që është paguar për krye punëtori, në mars të vitit 2012 (raporti i fundit), është 21 081 denarë. Në qershor të vitit të…

VMRO-DPMNE: E-Regjistër

VMRO-DPMNE: Sportelë mobilë për tatime

VMRO-DPMNE: Laboratori forenzik me pajisje të TI-së

VMRO-DPMNE: Akademi rajonale për tatime

VMRO-DPMNE: E-ankande për pagesë të borxheve tatimore

VMRO-DPMNE: Faktoringu eksportues

VMRO-DPMNE: Sigurimi i kredive për përgatitje për eksport

VMRO-DPMNE: Financimi i bujqësisë

VMRO-DPMNE: Projekti “Kompani universitare SPIN-OFF”

VMRO-DPMNE: Agjenci për inovacione teknologjike