VMRO-DPMNE: Përkujtues për pagesë

Zoran Stavrevski: Rritje prej 93% e investimeve të huaja të drejtpërdrejta

Përfitimet nga koncepti i zonave zhvillimore teknologjike-industriale janë evidente. Investimet e drejtpërdrejta të huaja në vend në formë të përmbledhur, në periudhën prej viti 2007 deri në vitin 2011 janë 1,5 miliardë euro, që paraqet një rritje prej 93% në krahasim me periudhën prej vitit 2003 deri në vitin 2006, dhe është me rëndësi se kjo ndodh në një kohë kur ekonomia botërore po i përjeton momentet e saja më të vështira që nga koha e depresionit të madh. [Data:…

Zoran Jovanovski: Neto rroga mesatare në mars të këtij viti është më e ulët se sa ajo e qershorit të vitit të kaluar

Neto rroga mesatare mujore për krye punëtori që është paguar në mars të këtij viti është më e ulët se sa ajo e qershorit të vitit të kaluar, ndërsa në ndërkohë janë rritur çmimet e të gjithë artikujve kryesorë. [Data: 06.06.2012 | Burimi: TV Sitel] Arsyetim: Sipas informatave nga Enti shtetëror për statistikë, neto rroga mesatare mujore që është paguar për krye punëtori, në mars të vitit 2012 (raporti i fundit), është 21 081 denarë. Në qershor të vitit të…

VMRO-DPMNE: E-Regjistër

VMRO-DPMNE: Sportelë mobilë për tatime

VMRO-DPMNE: Laboratori forenzik me pajisje të TI-së

VMRO-DPMNE: Akademi rajonale për tatime

VMRO-DPMNE: E-ankande për pagesë të borxheve tatimore

VMRO-DPMNE: Faktoringu eksportues

VMRO-DPMNE: Sigurimi i kredive për përgatitje për eksport

VMRO-DPMNE: Financimi i bujqësisë

VMRO-DPMNE: Projekti “Kompani universitare SPIN-OFF”

VMRO-DPMNE: Agjenci për inovacione teknologjike

VMRO-DPMNE: Projekti “Vauçerë për inovacione”

VMRO-DPMNE: Grante për nxitjen e transferit të teknologjive

VMRO-DPMNE: Projekti “Stop brain drain”

VMRO-DPMNE: Përkrahje për inovacionet ekologjike