VMRO-DPMNE: Ndërtimi i teatrit në Veles

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i mbikalimit në Bërvenicë

VMRO-DPMNE: Siguri informatike

VMRO-DPMNE: Rekonstruim i largpërçuesit 110 kV, HC Kozjak – TC Shkup 3

VMRO-DPMNE: Qendër për të rritur që janë të sëmurë nga fibroza cistike

VMRO-DPMNE: “In Vivo (inseminime)”

VMRO-DPMNE: Renovim i njësive rajonale të Ministrisë për bujqësi, pylltari dhe menaxhim me ujërat

BDI: Hapja e dy çerdheve të reja

VMRO-DPMNE: Bazë e bankënotave të falsifikuara

VMRO-DPMNE: Zvogëlim i hapësirave të tokave bujqësore private që nuk punohen një kohë më të gjatë

VMRO-DPMNE: E-fatura

VMRO-DPMNE: Fushatë mediale për bashkimin ekonomik të bujqve

VMRO-DPMNE: Regjistrimi i anijeve nën flamurin e Maqedonisë

VMRO-DPMNE: Marrja e lejes për ndërtim në mënyrë elektronike

VMRO-DPMNE: Aplikim për pjesëmarrje onlajn në masa aktive

VMRO-DPMNE: Shkëmbimi i tokës shtetërore bujqësore me atë private

VMRO-DPMNE: Softuer për sintezë të të folurit

VMRO-DPMNE: Aksi rrugor Radovish – Strumicë