Rikonstruktimi i rrugës “11 Tetori” në Probishtip me vonesë prej katër vitesh

Vonon kadastra e gjelbërt në Shkup, për përgatitjen e të cilës po pritet një dekadë të tërë

Shkolla në Kapishtec është duke u ndërtuar

Ende rekonstruktohet rruga Manastir – Prespë

Me ritëm të ngadalshëm ndërtohet hekurudha Kumanovë-Beljakovcë

Ndërtohet muri rezistues në Gladno Pole te Kumanovës.

Qytetarët e Ohrit ende e presin tregun e ri të mbyllur

Paralajmërohet fillimi i ndërtimit të magjistrales Shtip – Radovish

„Fusha e Lukovës“ ende nuk ka lëvizur nga faza e vlerësimit

Posta e Maqedonisë ende nuk ofron shërbimin “shitoret-online”!

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i një rruge për hyrje-dalje te Smillkovci te qarkorja e Shkupit

Me ndërtimin e kësaj rruge për hyrje-dalje do të zgjidhet problemi me trafikun te qarkorja e Shkupit dhe do të mundësohet qasje më e lehtë e popullatës që graviton në këtë pjesë të autostradës. Buxheti: vlera e parashikuar 600 mijë euro  [Afati: viti 2014 – 2015]   Arsyetim: Ndërtimi i rrugës për hyrje-dalje në mbikalimin ekzistues në qarkoren veriore rreth Shkupit në afërsi të fshatit Smillkovci filloi më 03.03.2015. Ministri i transportit dhe lidhjeve, Mile Janakievski, atëkohë deklaroi se kjo…

Аndrej Zhernovki: Ndërtimi i një kopshti të ri për fëmijë në Kapishtec

Andrej Zhernovski: Ndërtimi një shkolle fillore të re në Kapishtec

Qëllimi ynë është që komuna Qendër të jetë komuna me shkollat më të mira, edhe për nga hapësira edhe për nga kushtet për punë, edhe për nga cilësia e procesit edukativo-arsimor. Prandaj, në periudhën e ardhshme 4 vjeçare do fillojmë ndërtimin e një shkolle fillore të re në Kapishtec (një nga aktivitetet e shumtë për Komunën Qendër si pjesë e programit parazgjedhor, „Qendra – komuna me shkolla fillore më të mira”)   Arsyetim: Ideja për projektin është përzgjedhur në konkursin e…

VMRO-DMPNE: Kryerja e stazhit në Maqedoni nga Maqedonasit prej shteteve fqinje dhe diasporës

Qëllimi i këtij projekti është afrimi i të rinjve prej diasporës me Republikën e Maqedonisë. Është paraparë pjesëmarrje e studentëve të viteve përfundimtare të studimeve, pjesëtarë të komuniteteve maqedonase në shtetet fqinje dhe në diasporë. Të njëjtit do të kryejnë stazhin dhe marrin pjesë në aktivitetet punuese të institucioneve shtetërore në Maqedoni, më saktësisht në ato institucione që e trajtojnë fushën lidhur me kualifikimet e tyre arsimore. Buxheti: 7.500.000 denarë. Afati: [2015]   Arsyetim: Mundësia për kryerjen e stazhit nga maqedonasit…

Andrej Zhernovski: Fasada efikase energjetike

Realizim i plotë i ndërrimit të fasadave aktuale të amortizuara të ndërtesave kolektive për banim  me fasada efikase energjetike së bashku me ndërrimin e dritareve të amortizuara në bashkëpunim me pronarët e banesave. Me këtë projekt në 4 vitet e ardhshme do të përfshihen mbi 60 ndërtesa kolektive për banim.     Arsyetim:   Në fillim të tetorit të vitit 2013 në Komunën Qendër zyrtarisht filloi projekti për ndërrimin e fasadave të amortizuara të ndërtesave më të vjetra me qëllim përmirësimin…