Donev mund t’i kthej paratë, siç i kthyen funksionarët e KSHZ-së

Jo ekologët, por projektet e qeverisë vënë në rrezik Ohrin – qytet i mbrojtur nga UNESKO

Kryetari i Dojranit i nënvlerëson gjetjet profesionale të institucioneve shtetërore