Jo ekologët, por projektet e qeverisë vënë në rrezik Ohrin – qytet i mbrojtur nga UNESKO

Kryetari i Dojranit i nënvlerëson gjetjet profesionale të institucioneve shtetërore