Todorov mburret me punësimet por edhe ministrat e mëparshëm kanë punësuar në shëndetësi

Kryetari i Dojranit i nënvlerëson gjetjet profesionale të institucioneve shtetërore

Ministër Todorov, edhe ne i lexojmë raportet shëndetësore për të cilat ju flisni

Kujdes i keq shëndetësor për personat e dënuar