Është e vërtetë se VMRO-DPMNE frenon ligjin kryesor për mediumet

AKE kundër AKE-së: Çmimet e njejta – më pak biseda telefonike

Nga cili raport lexoi Trajçevski që nuk pa shkelje gjatë informimit?