Dëmet nga fatkeqësia natyrore në Poroj ende nuk janë sanuar

Gazifikimin dhe hekurudhën Manastir – Kremnicë, VMRO DPMNE i premton për dhjetë vite me rradhë

Komuna e Strumicës nuk ka paguar transport dyfish më të shtrenjtë se ajo e Manastirit