Subvencionet për bujqësi nuk janë 160 milion, madje nuk janë as 136 milion euro

Politika e kujt rreth çmimit të ujit është më e madhe?

Dinjiteti i bujqve kthehet me më shumë para

Pengesë e re ndaj marrëveshjes politike dhe ligjeve

Jokonsekunete: Ministria e Bujqësisë vepron si organ partiak

Romevski kundër Romevskit: Modeli i parashikimeve nuk funksionon!