Përkundër pretendimeve të Kitanov, problemi me autostradën nuk është te vozitësit

Nuk është e logjikshme të thuhet se ndërtesa barok e ujësjellësit është e lirë!

Ka vend për frikë – nuk e dimë se si është ndërtuar para 20 viteve

Betonizim i premtimeve të gjelbra të Stevçe Jakimovskit