Dimovski kishte në dispozicion shumë vite në të cilat harroi të mbajë qëndrime për demokracinë partiake

Nuk ka seancë me pyetje deputetësh një herë në javë

Nuk ka juntë – ka qeveri legale!

Ca ditë u bënë tre muaj – vendet e ministrive ngelen të zbrazura

Donev mund t’i kthej paratë, siç i kthyen funksionarët e KSHZ-së

Çakarovski thotë se transparenca nuk është për opinionin?

Vendimi i KSHZ-së nuk është publikuar para kohe, por është vonuar

Gruevski është akuzuar për veprën “pranim dhurate“, jo për anekes të marrëveshjes

Në shumë raste paraburgimi është keqpërdorur si dënim

Dinjiteti i bujqve kthehet me më shumë para

Ivanov sheh përgjithësime aty ku nuk duhet

Jokonsekuente: Kthim të TVSH-së do të ketë, por nga viti 2019

Çka kërkuan ekspertët e FMN-së që të sigurohet qëndrueshmëria në sistemin e pensioneve të Maqedonisë

Ligji për gjuhët do të vlejë gjithkund, por nuk do të zbatohet në të gjithë vendin

Xhaferi ka kompetenca mbi gjithçka në Parlament, madje edhe për shpenzimet e udhëtimit

Mos votimi i masave të Avokatit të Popullit nuk është gabim teknik, por papërgjegjshmëri

Edhe Shilegov në programin e tij ka paraparë shpëtim për Vodnon nga ndotja dhe veturat

Qeveria nuk detyrohet 71 milion euro, por shlyen detyrimet e bëra nga qeveria e VMRO-DPMNE-së