Ende nuk ka filluar ndërtimi i kolektorit të djathë fekal në lumin Vardar

Kuvendi miratoi Ligjin për pagë minimale 12.000 denarë

Parku i lojërave në Shkup filloi të ndërtohet para zgjedhjeve dhe me shumë vonesë

VMRO-DPMNE nuk bind që LSDM përgatit keqpërdorim zgjedhor nëpërmjet MPB-së

Janë të gatshme ndryshimet në ligjin kryesor për mediumet

Banorët e Shkupit akoma presin vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski – Karposh“

Asgjë nga vendbanimi elitar “Gradina” në Prilep

Këshilltarët e LSDM-së nuk janë kundër referendumit në Manastir

Informacionet do të jenë më të qasshme , ligji do të ndryshohet deri në fund të këtij viti

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes

Është ndërtuar Ura e Demokracisë në Gostivar

Nuk është ndërtuar “Qendra e Kongresit” në Ohër

Opinioni duhet të informohet për harxhimin e parave “publike”

Prilepi përfundimisht do të bëhet me fabrikë për seleksionim sekondarë të mbeturinave

Është asfaltuar rruga kryesore në fshatin Neproshten

Banorët e Prilepit me stacion të ri të autobusëve

Nëse shëndetësia është në kaos, nuk është nga koha e Taravarit

Tetovarët akoma presin transportin publik