Është rikonstruktuar pishina në Probishtip

Është ndërtuar fusha e sportit në Butel 1

Qeveria e LSDM-së më shumë e ka shlyer borxhin se sa që është futur në borxh

Veles me stadium qyteti, por jo edhe me tribun dhe shteg atletike

Turistët në Ohër numërohen me gishta, ndërsa taksa paguhet, por me subvencione

Është rinovuar salla sportive në SHF “Gjorgjija Pulevski” në Aerodrom

KUNDËRSPIN: Magneti i korruptimit “Sinohidro” dhe spini i Gruevskit

Kundërspin: Gruevski – јam i pafajshëm

Kundërspin: VMRO-DPMNE nuk ka pasur qëndrim parimor rreth mediumeve

Hapësira para QT Bunjakovec nuk është rregulluar si zonë urbane

Nuk ka filluar të ndërtohet unaza në bulevardin “Koço Racin”

Mandatet përfunduan – kolektori i mbeturinave për Gullmovën, Shemshovën dhe Gërçecin, ngelet i papërfunduar

Nuk ka filluar ndërtimi në “Nova Makedonija”

Kundërspin: Targeti i PSP-së nuk është VMRO-DPMNE, por krimet e individëve në majën e partisë

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Braqa Milladinovci” në Aerodrom

Gjelbërim në më shumë pjesë të Qendrës

Rruga “Vllae” me asfalt të ri

Është ndriçuar lugina në fshatin Novo Sellë