(Video) Boçvarski: Projektet e premtuara kapitale do të realizohen

ANALIZË: Pa vullnet politik, nuk ka reforma në administratë!

Është formuar njësia për ndalim të kontrabandës me emigrantë dhe tregtisë me njerëz

Nuk ka Komision të pavarur dhe efikas për antikorrupsion

Nuk janë bërë reforma në Komisionin për Mbrojtje nga Diskriminimi

Një pjesë e madhe shfrytëzuesve të buxhetit i kanë publikuar llogaritë përfundimtare në internet

Nuk ka filluar rikonstruktimi i ujësjellësit në Komunën e Haraçinës

Ende nuk ka revizion të PDU-së në Komunën e Aerodromit

Nuk janë zvogëluar dënimet për ofendim dhe shpifje në një euro

Korrupsioni ngelet problem i madh në rrugën për në BE

Nuk është formuar departamenti gjyqësor për vepra penale për persona me kompetenca policore

Kundërspin: Reformat urgjente me prioritet nuk janë “prodhim fabrikash”

Procedura për formimin e avokatit të policisë është duke u realizuar

Janë bërë hapa për rritje të transparencës në administratën publike

Vanhojte: Reformat në mediume do të ndodhin vetëm nëse ka vullnet politik

Shillegov promovoi projektin “Fidane për çdo fëmijë”

ANALIZË: Si ka punuar RTM, për çfarë janë harxhuar paratë?

Për qytetarët të shtrenjta, për buxhetin gjyqësor të vogla – taksat gjyqësore ende nuk janë ulur