Maqedonia morri datë nga BE, por edhe kushte

Subvencionet për bujqësi nuk janë 160 milion, madje nuk janë as 136 milion euro

Ligji kufizues nuk i ka zvogëluar në mënyrë drastike abortet legale

Çka kërkuan ekspertët e FMN-së që të sigurohet qëndrueshmëria në sistemin e pensioneve të Maqedonisë

Ligji për gjuhët do të vlejë gjithkund, por nuk do të zbatohet në të gjithë vendin

Edhe Shilegov në programin e tij ka paraparë shpëtim për Vodnon nga ndotja dhe veturat

Dëmet nga fatkeqësia natyrore në Poroj ende nuk janë sanuar

Gjorçe Petrov – Komuna me zhvillim ekonomik lokal të dobët

Talat Xhaferi konteston apelin e Janevës, cila rregull parlamentare e lejon këtë?!

Ministër Todorov, edhe ne i lexojmë raportet shëndetësore për të cilat ju flisni

Pagat pothuajse nuk rriten me hapjen e vendeve të reja të punës