INFOGRAFIKë: Nga çmimi botëror i naftës deri te çmimi vendor i dizelit

Foto: Flickr

 

 

Vizuelizimet e publikuara janë pjesë e projektit D.A.T.A. – Data Analytics for Transparency and Accountability të implementuar prej Fondacionit për internet dhe shoqëri “Metamorphosis”. 

Ky projekt pjesërisht është mbështetur nga Ambasada e SHBA-ve. Mendimet, zbulimet dhe përfundimet ose propozimet e nxjerra janë të implementuesëve/autorëve, dhe nuk i paraqesin ato të Qeverisë së SHBA-së.