Burgosja e Boshkovskit është e lidhur me përgjimet

 Qëndroj në atë që e ashtuquajtura akuzë Tortura nuk ka asnjë lidhje me përgjimet, dhe me atë që ka ndodh gjatë përgjimeve. Se si ka ardhur deri te këto përgjime, përsëri bëhet fjalë për sulm politik... Sepse po ndërlidhet me përgjimet,…

Rinovohet stacioni hekurudhor në Shkup

Në kuadër të këtij projekti do të rehabilitohet stacioni hekurudhor në Shkup në përputhshmëri me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe përmirësimin dhe qasjen e pasagjerëve, duke marrë parasysh…