Nuk ka filluar rikonstruktimi i ujësjellësit në Komunën e Haraçinës

  Premtim: Rikonstruktimi i ujësjellësit Buxheti: 1 milion euro Afati: 6 muaj [Milikije Halimi, kryetarja e Komunës së Haraçinës, data: 29.12.2017 година]   ARSYETIM: Pas fitores në zgjedhjet lokale të mbajtura me 15.10.2017, kryetarja e Komunës së Haraçinës, Milikije Halimi…

Janë bërë hapa për rritje të transparencës në administratën publike

  Premtim: Transparencë në administratën publike  Informimi adekuat i opinionit Publikimi i informacioneve të karakterit publik  [ Programi zgjedhor i BDI-së “Platforma 2016-2020” faqe 3, data: dhjetor 2016 ]   ARSYETIM: Në platformën e BDI-së në pjesë  “Administrata publike” (faqe…